Per Skovmose Kommunalvalg
Pressemeddelelse, 25. oktober 2013


Grontmij anerkender ansvar for overslaget for anlæg af nye moler på Hanstholm Havn

Hanstholm Havn bekræfter fortsat samarbejde med Grontmij omkring evaluering af tilbudsrunden


Mandagens licitation over første fase af udvidelsen af Hanstholm Havn viste overraskende store forskelle mellem bygherreoverslaget og de indkomne entreprenørtilbud. På den baggrund er Grontmij aktuelt i gang med at udarbejde en redegørelse, der skal belyse de væsentlige forskelle mellem bygherreoverslaget og de indkomne entreprenørtilbud.

”Vi valgte meget bevidst en højt kvalificeret bygherrerådgiver for at sikre den bedste ekspertise og rådgivning i forbindelse med udviklingen af havnen, og i lyset af den seneste udvikling må jeg understrege, at det alene er bygherrerådgiveren, der står til ansvar for de ydelser, der leveres som elementer af rådgivningen – herunder f.eks. bygherreoverslaget, der i øvrigt er blevet revideret flere gange i projektforløbet”, siger Birgitte Juhl, administrerende direktør for Hanstholm Havn.

”Jeg kan bekræfte, at Grontmij har ansvaret for bygherreoverslaget – dette ansvar påhviler naturligvis hverken Hanstholms havns bestyrelse eller direktion”, siger Jørgen Thomsen, direktør for Transportation & Mobility i Grontmij.
Helt efter planerne arbejder Grontmij på en samlet evaluering af entreprenørtilbuddene. Den opgave afsluttes i november.
”I tillæg til evalueringen af tilbuddene er vi aktuelt ved at lægge sidste hånd på en foreløbig redegørelse til Birgitte Juhl. Redegørelsen vil blive efterfulgt af en mere detaljeret redegørelse, der afleveres mandag. Konkret vil vi i vores redegørelse beskrive de væsentligste områder, hvor der er afvigelser mellem bygherreoverslaget og entreprenørtilbuddene samt vores vurdering af de dybereliggende årsager bag afvigelserne”, oplyser Jens Thomsen.

Birgitte Juhl oplyser, at bestyrelsen for Hanstholm Havn tirsdag den 29. mødes for at træffe beslutning om, hvad der kal ske i kølvandet på licitationen.

”Bestyrelsen og jeg har været særdeles tilfredse med rådgivningen fra og samarbejdet med Grontmij i forbindelse med udvidelsesplanerne for Hanstholm Havn. Som udgangspunkt håber jeg, at samarbejdet kan fortsætte, så vi kan bygge videre på det arbejde, der er udført, og den indsigt Grontmij har i vores projekt. Men den beslutning træffes af havnens bestyrelse på tirsdag bl.a. på baggrund af de udredninger, som Grontmij netop nu er i gang med. 

Vi er anstændigvis nødt til at kende årsagerne til den store prisforskel, før vi træffer beslutning om, hvilke konsekvenser forløbet skal have”, siger Birgitte Juhl, administrerende direktør for Hanstholm Havn.

For yderligere informationer, kontakt:
Birgitte Juhl
Direktør, Hanstholm Havn
Tlf: 51 58 38 20
Poul Arne Jensen
Bestyrelsesformand, Hanstholm Havn
Tlf: 23 99 40 60
Jørgen Thomsen
Direktør for Transportation & Mobility, Gr

Vi må bevare fokus og undgå sortsyn

Indlæg i Nordjyske mandag: 28.10.13

Vi må bevare fokus og undgå sortsyn.... Havnen!

Per Skovmose Kommunalvalg

Per Skovmose Kommunalvalg
Indlæg i Nordjyske mandag:

Vi må bevare fokus og undgå sortsyn

HAVN: I lyset af den seneste uges maveplasker som følge af licitationen om molebyggeriet på Hanstholm Havn er det vigtigt for os at melde klart ud, at der er brug for en større og dybere havn i Hanstholm. Vi fik os en ubehagelig overraskelse, da vi fik meddelelsen om entreprenørernes tilbud. Men nu er det vigtigt, at vi bevarer fokus og ikke fortaber os i økonomiudredning, ansvarsplacering og generelt sortsyn.

Hanstholm Havn er livsnerven for en lang række virksomheder i og omkring Hanstholm. Havnen er den primære kilde til at vende den negative udvikling, der har præget hele regionen de seneste år. Derfor må Hanstholm Havns bestyrelse og politikerne i Thisted Kommune ikke vakle i troen på, at havneudvidelse bliver en realitet - omend projektet har lidt et midlertidigt knæk, som forsinker processen. Nu skal vi stå sammen og i fællesskab arbejde for at realisere den vision, der vil sikre Hanstholm overlevelse og fremgang.

I oplandsanalysen forudses 1000 nye jobs som følge af havneudvidelsen og klækkelige ekstra skatter til Thisted Kommune. De jobs og den skattebetaling har vi brug for. Og vi har brug for, at Hanstholm Havn forbliver epicenter for den udvikling, mange virksomheder i og omkring havnen allerede har påbegyndt. Om året for indvielsen hedder 2016 eller 2018, er mindre vigtigt. Det vigtige er, at udvidelsen kommer.

Hvis planerne droppes, er Hanstholm Havns bestyrelse medvirkende til, at mange lokale virksomheder må revidere deres tilstedeværelse i Hanstholm. Derfor er vores klare opfordring, at bestyrelsen mander sig op og bakker op om de udviklingsplaner, man hidtil har arbejdet for at realisere. Vi ved, at udfordringen er blevet markant større. Men vi tror på, at planerne kan realiseres. Og vi har fuld tiltro til, at Hanstholm Havns ledelse kan løfte opgaven, så Hanstholm får den længe ventede og fremtidssikrede havn.

AF JESPER PEDERSEN
DIREKTØR FOR NORTH SEA YARD OG HANSTHOLM SKIBSSMEDIE
OLE ØSTERGAARD
DIREKTØR FOR HANSTHOLM ELEKTRONIK
JES HOLM SØRENSEN
FISKEAUKTIONSMESTER VED HANSTHOLM FISKEAUKTION
PETER JENSEN
DIREKTØR FOR HANSTHOLM FISKEMELSFABRIK
HANSTHOLM REDNINGSSTATION
Thy til lands, til vands og i luften 2010
Typisk Norsk: Danskene sliter med eget språk. Dansker er i faresonen til å bli en konstant summing.
Udgivet den 16/04/2012 Byen og Hanstholm Havneforum havde brug for en anderledes film til at profillere deres område. Jeg lagde ud med at skrive et manus, som var vel hvad man kunne kalde for "almindelig" - som blev skrottet med opfordringen til at tænke nyt. Det prøvede jeg og det nye manusforslag blev godt modtaget og skulle nu omsættes til billeder. En blanding af drama, animation og forbrugeroplysning med den samlede morale der har kendetegnet Hanstholm: At selv om man får at vide at det er umuligt, så gør vi det alligevel...
Det er deilig og være dansk/norsk i Norge?
Nationalpark Thy. Hav og hest HD
Nationalpark Thy. Klitheden for alle sanser HD
Fjord Line søger igen et hav af nye medarbejdere

Første gang Publisert på AA 29.10.13 red.

Fjord Line søger igen et hav af nye medarbejdere - 200 nye !

Fjord Line søger igen et hav af nye medarbejdere

Fjord Line er i fuld gang med færdiggørelsen af den sidste af to nye cruisefærger, som skal sejle mellem Danmark og Norge. Samtidig arbejder vi med opstarten af vores nye rute mellem Sandefjord i Norge og Strömstad i Sverige. Derfor vil vi i løbet af det kommende halve år få brug for ca. 200 nye medarbejdere, hvoraf de første skal tiltræde februar/marts 2014. Der er tale om stillinger indenfor følgende kategorier:

Stillinger om bord: · Køkkenchef · Køkkensupervisor · Bistrosupervisor · Natsupervisor ·Controllere · Butikschef ·Butikssupervisor ·Skibsassistenter
(faglærte/befarne/ubefarne) · Maskinmestre · Juniormestre · Elektrikere · Navigatører · Bartendere · Tjenere · Cafémedarbejdere · Kokker · Bagere/konditorer · Kokkeelever · Receptionister · Lys-oglydteknikere · Rengøringsassistenter · Butiksassistenter - (parfume, mode, spiritus) · Køkkenmedhjælpere · Hotelchef.

Stillinger i land:
·Speditør til Hirtshals

Læs mere om stillingerne og registrér din ansøgning på vores hjemmeside
www.fjordline.com/Om-Fjord-Line/

Tidspunkt for tiltrædelse vil variere, hvilket vil fremgå af det enkelte stillingsopslag. 

Kun ansøgninger sendt via hjemmesiden vil komme i betragtning.

Klik her for at se den originale avisannonce