Om Barnerven og BUFETAT

Kommer mer info om BUFetat  - Siden oppdateres.

kronikk skrevet av regiondirektør i Bufetat region sør, Ellen Ølness Nadim.

Publisert Mandag 4 nov. 2013 Tilrettelagt av GR.

En kronikk skrevet av regiondirektør i Bufetat region sør, Ellen Ølness Nadim.

Takk fosterforeldre! 

Et hjerte med vinger og teksten «Jeg er så glad for at hjertet mitt har fått nye vinger». Slik beskrives 
fosterhjem av en liten jente i en tegnekonkurranse for fosterfamilier. Over 10 000 familier er i dag 
fosterforeldre i Norge. I region sør, som dekker agderfylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud er 
tallet 2300. Det vil si at det er flere enn noen gang som velger å åpne hjemmet sitt for barn som 
trenger det. For noen er barnet helt ukjent når det hentes frem en stol til rundt middagsbordet. 
Andre vet allerede hva yndlingsretten til fosterbarnet er, fordi de også er hans besteforeldre, onkel 
og tante eller kanskje fotballtrener. 
Viktig med fosterforeldre 
Fosterforeldre er en av grunnpilarene i barnevernet. Nå er det riktignok slik at de aller fleste barn 
som får hjelp av barnevernet bor hjemme hos foreldrene sine. Men av de barna som ikke bor 
hjemme, bor ni av ti i fosterhjem. Det er en kjent sak at vi stadig trenger flere fosterfamilier. På den 
måten kan vi sørge for å gi riktig hjem til hvert enkelt barn. Fordi barna er forskjellige, trenger vi også 
forskjellige familier. 
Flere typer fosterhjem 
Så godt som all forskning viser at de fleste barn har det best når de bor i en familie. Alle hjemmene 
må ha tid, overskudd og omsorg til å gi barnet et godt hjem. Altså; være et alminnelig hjem. I tillegg 
finnes det beredskapshjem, som er spesielt godt egnet til å på kort varsel ta imot barn eller ungdom i 
krise for en kortere periode. Familiehjem og ungdomsfamilier er særlig rustet til å ta imot ungdom 
med behov for ekstra oppfølging. 
Ansvaret for rekruttering av alle fosterhjem ligger hos Barne-, ungdoms og familieetaten (Bufetat), 
mens kommunene har det videre ansvaret for plassering og oppfølging når hjemmene først er 
funnet. Det finnes i tillegg noen typer statlige, forsterkede fosterhjem. 
Ønsker å hjelpe 
Bak all fakta om fosterhjem ligger en kjempeinnsats som utføres av hundrevis av mennesker hver 
eneste dag. De smører matpakke, følger på fritidsaktiviteter, trøster og setter grenser for barn som 
ikke kan bo hos sine egne foreldre. 
Så hvorfor gjør de det? Ønsket om å hjelpe står høyt på listen over grunner til å bli fosterforeldre. Det 
viser en stor undersøkelse om fosterbarn utført av Synovate i 2010. De ser på seg selv som vanlige 
familier, og det er nettopp det de er: Vanlige familier. Det er derfor det de gjør er så flott. De har de 
samme utfordringene som mange av oss andre. Likevel tar de seg tid til å gi mer. Både fordi de vil 
hjelpe, men også fordi de får noe igjen for det. De aller fleste fosterforeldrene i den nevnte 
undersøkelsen svarer at det er en berikelse å hjelpe noen som trenger det. For oss i barnevernet er 
det en berikelse å få jobbe med fosterforeldre.

De dekker på til en til, men slipper mange flere over dørstokken.

Det er mange rundt barnet som fosterforeldrene må forholde seg til. Tilsynsfører, 
barneverntjenesten, skolen, barnehage og biologiske foreldre er noen av dem.
Barndom i flere generasjoner 
 «Barndommen varer ikke bare livet ut. Den varer i flere generasjoner», sier Nova-forsker Kari Killén. 
Hun har skrevet bok om å forebygge neste generasjons omsorgssvikt og psykiske lidelser. Tittelen på 
boken er nettopp: «Barndommen varer i generasjoner», med undertittel «forebygging er alles 
ansvar». Killén skriver at barn som får en god barndom med god omsorg som oftest blir gode 
foreldre. Barn som derimot ikke får hjelp til å bearbeide sine smertefulle opplevelser, kan videreføre 
dem til sine egne barn. Derfor er det så viktig å gi barn som trenger det et trygt hjem, som i noen 
tilfeller vil si fosterhjem. 
 
Til alle fosterforeldre: Takk for den innsatsen dere legger ned hver dag. Takk for at dere gir nye vinger 
til barnehjerter. 
 
Ellen Ølness Nadim 
Regiondirektør, Bufetat region sør 

Håper dere ser interessen av å trykke kronikken.
God helg!

Med vennlig hilsen
Marit Aune
Seniorrådgiver, kommunikasjon